Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013

Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013

Záznamov na stranu
Predmet zákazky Dátum zadávania zákazky
Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2016 15. 4. 2016
Zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľností podľa okresov v Slovenskej republike 15. 4. 2016
Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy národnej kultúrnej pamiatky – Kaštieľ v Klátovej Novej Vsi 23. 2. 2016
Služby servisu a údržby zariadení Xerox 29. 1. 2016
Poskytovanie bezpečnej web lokality pre zverejňovanie výsledkov volieb do Národnej rady SR v roku 2016 12. 1. 2016
Poskytnutie služieb zabezpečujúcich potlačenie útokov z internetu na služby a informačné systémy Štatistického úradu SR 3. 12. 2015
Zabezpečenie propagácie elektronického zberu štatistických výkazov od spravodajských jednotiek 16. 11. 2015
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií a spevnenej plochy parkoviska 28. 10. 2015
Zabezpečenie údajov o realizačných cenách nehnuteľností podľa okresov v Slovenskej republike 10. 8. 2015
Zabezpečenie analytických podkladov pre revíziu váhovej schémy pre výpočet indexov cien v stavebníctve 25. 6. 2015
Zabezpečenie analytických podkladov pre aktualizáciu štatistického formulára Ceny Stav 10-04 24. 6. 2015
Tlač a distribúcia štatistických formulárov pre demografickú štatistiku 17. 6. 2015
Dodávka a montáž kazetovej klimatizácie 9. 6. 2015
Zabezpečenie sezónneho kosenia trávy, vyhrabávania, odvozu a likvidácie biologického odpadu 9. 6. 2015
Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily za rok 2015 5. 6. 2015
Oprava vstupného schodiska a terasy pred administratívnou budovou Štatistického úradu SR 3. 6. 2015
Servis uzavretého televízneho okruhu a vstupnej rampy 14. 5. 2015
Servis poplachového systému narušenia 4. 5. 2015
Servis automatických posuvných dverí 13. 4. 2015
Prírodná pramenitá pitná voda 17. 3. 2015
Recertifikácia systému manažérstva kvality ŠÚ SR 16. 3. 2015
Zabezpečenie údajov o cenách nehnuteľností stavaných svojpomocne v Slovenskej republike 19. 2. 2015
Vykonávanie preventívnej servisnej činnosti a profylaxie na klimatizačných zariadeniach DAIKIN a UNIFLAIR, nainštalovaných v priestoroch výpočtových centier ŠÚ SR v Bratislave 20. 1. 2015
Výkon pravidelných kontrol, skúšok a pozáručného servisu bezpečnostných systémov 19. 1. 2015
Zisťovanie dostupnosti predaja, reprezentatívnosti a cien investičných strojov a zariadení podľa metodiky Eurostatu pre rok 2015 pre paritu kúpnej sily 16. 1. 2015
Záznamov na stranu

/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/9.9s Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013 Z6_VLP8BB1A00SM90IVS4TO87IGC5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona VO od 1.7.2013