Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zodpovedná osoba podľa zákona č. 54/2019 Z. z.
Print Mail PDF TW FB WA

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 54/2019 Z. z.

Posledná aktualizácia: 06.06.2023 | Počet zobrazení: 60995

Štatistický úrad Slovenskej republiky

podľa § 10 ods. 4 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje označenie zodpovednej osoby: Ing. Ivan Procházka

adresa: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Oddelenie krízového riadenia, bezpečnosti IS a US
Lamačská cesta 3/C
840 05 Bratislava 45
telefón: 02 / 502 36 351
mobil: 0908 941 686
e-mail: ivan.prochazka@statistics.sk

 

zverejňuje označenie zastupujúcej zodpovednej osoby: Ing. Slavomír Lenhardt

adresa: Štatistický úrad Slovenskej republiky
Oddelenie krízového riadenia, bezpečnosti IS a US
Lamačská cesta 3/C
840 05 Bratislava 45
telefón: 02 / 502 36 403
mobil: 0908 936 010
e-mail: slavomir.lenhardt@statistics.sk

Spôsoby podávania podnetov:

  • ústne do zápisnice u zodpovednej osoby alebo zastupujúcej zodpovednej osoby,
  • písomne na adresu zodpovednej osoby alebo zastupujúcej zodpovednej osoby,
  • elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu zodpovednej osoby alebo zastupujúcej zodpovednej osoby.

Pri podaní podnetu elektronicky odporúčame použiť obidve e-mailové adresy.

Zodpovedná osoba plní úlohy podľa § 10 ods. 4 až 7 a § 11 ods.1 zákona č. 54/2019 Z. z. aj vo vzťahu k príspevkovej organizácii INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky, zriadenej v zriaďovacej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky.


/wps/portal/ext/aboutus/other.information/responsible.person Zodpovedná osoba podľa zákona č. 54/2019 Z. z. Z6_VLP8BB1A00JLB0AMIB1F7R8UQ3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Ostatné informácie o úrade /Zodpovedná osoba podľa zákona č. 54/2019 Z. z.