Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Európsky program vzdelávania v oblasti štatistiky - ESTP
Print Mail PDF TW FB WA

Európsky program vzdelávania v oblasti štatistiky - ESTP

Posledná aktualizácia: 13.05.2021 | Počet zobrazení: 88817

Európsky program vzdelávania v oblasti štatistiky (ESTP) poskytuje európskym štatistikom možnosť zúčastniť sa na medzinárodných školeniach, praktických i teoretických seminároch na postgraduálnej úrovni. Školenia pod záštitou ESTP majú medzinárodný rozmer. Ich zámerom je oboznámiť účastníkov s náročnými úlohami tak, aby boli schopní riešiť zložitú problematiku porovnateľnosti štatistík na európskej a medzinárodnej úrovni. Kurzy sú tiež zamerané na zosúladenie európskych konceptov, právnych predpisov a vykonávanie postupov na národnej úrovni.

Program koordinuje Eurostat. Školenia sa konajú buď v priestoroch Eurostatu v Luxemburgu, alebo v školiacich strediskách jednotlivých krajín EÚ a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA).

Základný program ESTP 2021 je prispôsobený tak, aby vyhovel požiadavkám EŠS s prihliadnutím na rôznu úroveň poznatkov o štatistike a skúseností zo štatistickej praxe. Pozostáva zo školení v oblasti oficiálnej štatistiky, IT programov, výskumu, vývoja a riadenia štatistík.

Prostredníctvom vyváženej kombinácie teórie s praxou a rozmanitosti postupov (praktické semináre, diskusné skupiny, prednášky a cvičenia) školenia ponúkajú na vhodné riešenia a v niektorých prípadoch priamo simulujú reálnu pracovnú situáciu.

Kto sa môže uchádzať?

Uchádzačmi môžu byť zamestnanci národných štatistických úradov alebo zodpovedajúcich príslušných vnútroštátnych orgánov štátov EÚ, krajín Európskeho združenia voľného obchodu, kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátskych krajín. V zriedkavých prípadoch sa individuálne môžu prihlásiť aj žiadatelia z iných správnych orgánov, medzinárodných organizácií a mimoeurópskych štatistických úradov.

Na koho sa možno obrátiť?

V prípade ďalších otázok ohľadne programu alebo registrácie sa možno obrátiť na národné kontaktné miesta ESTP (pdf - 42 kB).

 

Podrobnejšie informácie:

Čo je Európsky program vzdelávania v oblasti štatistiky (pdf - 570 kB)

Formulár prihlášky (pdf - 140 kB)

FAQ - často kladené otázky (pdf-33,5 kB)


/wps/portal/ext/aboutus/ess/ess.estp Európsky program vzdelávania v oblasti štatistiky - ESTP Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3IJ6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Európsky štatistický systém /Európsky program vzdelávania v oblasti štatistiky