Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Hospodárenie úradu
Print Mail PDF TW FB WA

Hospodárenie úradu

Posledná aktualizácia: 23.04.2013 | Počet zobrazení: 104685

Štatistický úrad Slovenskej republiky je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami naviazaná na štátny rozpočet Slovenskej republiky. Pri hospodárení sa riadi zákonom NR SR č. 523 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšou legislatívou upravujúcou hospodárenie rozpočtových organizácii. Pri nakladaní s majetkom štátu postupuje Štatistický úrad SR v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.


/wps/portal/ext/aboutus/economy Hospodárenie úradu Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8720B6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Hospodárenie úradu