Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Čerpanie prostriedkov z EÚ - EUROSTAT
Print Mail PDF TW FB WA

Čerpanie prostriedkov z EÚ - EUROSTAT

Posledná aktualizácia: 01.12.2021 | Počet zobrazení: 24122

Ilustračný obrázok - Graf

Tento projekt je podporený na základe Výzvy z Eurostatu.


Výzva:
Výzva EUROSTATu na predkladanie návrhov „Podpora pre členov ESS pri zlepšovaní bezpečnosti IT“ (EUROSTAT Call for proposals “Support to ESS members on IT security improvement”)

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Názov projektu:
Podpora pre členov ESS pri zlepšovaní bezpečnosti IT

Miesto realizácie projektu:
Slovenská republika

Termín realizácie projektu:
12/2020 - 11/2021

Kód projektu: 
ESTAT-2020-PA11-A-SecuIT

Subject:
Eurostat grants for 2020
Priority area: PA11 “Multipurpose statistics and efficiency gains in production”
Call for proposals: ESTAT-2020-PA11-A-SecuIT
Topic: “Support to ESS members on IT security improvement” (B5466-2020-SecuIT)


Popis:
Hlavným cieľom projektu je vybudovanie riešenia pre problematiku ochrany výmenných informácii v sieťach, riadenia údajov a zdieľania údajov prostredníctvom FTP servera s využitím bezpečnostnej platformy. Bezpečnostná platforma rieši problematiku manažmentu kvality a dostupnosti údajov od Administratívnych zdrojov údajov, ktoré si komplexne vyžaduje odbornú koordináciu procesov životného cyklu údajov od zberu, čistenia a spracovania údajov, a zároveň technickú prevádzku riešení.
Rozvoj platformy ma za cieľ:

  • lepší a bezpečnejší prenos údajov,
  • minimálna doba uchovávania údajov na serveri,
  • lepšia kontrola dosahovania pri spracovaní,
  • optimalizácia pracovných činností zodpovedných pracovníkov.

Projektom bol dosiahnutý cieľ : zabezpečenie bezpečnosti pri prenose dôverných štatistických informácií a optimalizácia manuálnych činností pri spracúvaní dôverných štatistických informácií. V rámci riešenia je prenos dát realizovaný automaticky a vo vysokej frekvencii, čím sa zabezpečuje minimalizácia rizík. Každý takýto prenos za sebou zanecháva logovaciu stopu, čo vieme využiť v prípade auditu, ale aj pre vnútorný monitoring . Zároveň sa nepredpokladá žiadny ľudský zásah, iba v prípade neočakávaných situácii, čo systém sám vyhodnotí a odošle notifikáciu príslušnému pracovníkovi. Poslednou pridanou hodnou je realizácia kvantitatívnych a kvalitatívnych previerok súborov, ktoré boli doteraz manuálne spracovávané a časovo náročné.


/wps/portal/ext/aboutus/EUROSTAT Čerpanie prostriedkov z EÚ - EUROSTAT Z6_VLP8BB1A0GGRB0QNE9D4U000V4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - EUROSTAT