Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prieskum dôveryhodnosti
Print Mail TW FB WA

Prieskum dôveryhodnosti

Posledná aktualizácia: 20.12.2023

Jedným z dlhodobých cieľov Stratégie rozvoja Štatistického úradu SR je zvyšovanie hodnoty inštitúcie a jej uznanie na národnej aj medzinárodnej úrovni. Plnenie tohto cieľa úrad monitoruje pomocou ukazovateľov ako dôveryhodnosť úradu a miera využívania poskytovaných informácií verejnosťou. Pre zabezpečenie objektívnosti a  nespochybniteľnosti výsledkov uskutočňuje Štatistický úrad SR každý druhý rok prieskum dôveryhodnosti z pohľadu verejnosti.

V roku 2023 uskutočnila prieskum nezávislá agentúra FOCUS, Centrum pre sociálnu a marketingovú analýzu. Cieľom prieskumu bolo zistiť, do akej miery prichádza verejnosť do kontaktu so štatistickými informáciami a či Štatistickému úradu SR ako inštitúcii dôveruje. Prieskum sa uskutočnil v dňoch 6. - 13. septembra 2023 na reprezentatívnej vzorke 1 001 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov. Respondenti boli vyberaní kvótnym výberom. Výberovými znakmi boli pohlavie, vek, vzdelanie, národnosť, veľkosť sídla a región (kraj) bydliska. Údaje boli zozbierané metódou štandardizovaných rozhovorov (face-to-face interviews) zaznamenaných do dotazníka.

Podľa výsledkov prieskumu Štatistickému úradu SR dôveruje 60 % respondentov.

Ilustračný obrázok – graf

Štatistický úrad SR dlhodobo patrí k najdôveryhodnejším štátnym inštitúciám na Slovensku. V roku 2023 obsadil 4. miesto v rebríčku dôveryhodnosti dvanástich vybraných štátnych inštitúcií. Rovnakú pozíciu dosiahol úrad aj v predchádzajúcich prieskumoch v roku 2019 a 2021.


/wps/portal/ext/aboutus/marketing/survey.of.credibility Prieskum dôveryhodnosti Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8724Q1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Marketingové aktivity /Prieskum dôveryhodnosti