Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Prieskum spokojnosti
Print Mail PDF TW FB WA

Prieskum spokojnosti

Posledná aktualizácia: 08.06.2023 | Počet zobrazení: 90657

Štatistický úrad SR uskutočňuje od roku 2009 v dvojročných intervaloch prieskumy spokojnosti zákazníkov so svojimi produktmi a službami.

Cieľom prieskumov je zistiť spokojnosť zákazníkov s produktmi a službami Štatistického úradu SR, získať informácie o používateľoch, ich záujme a názore na poskytovanie a kvalitu štatistických produktov a služieb. Získané skutočnosti sú cenným zdrojom pre smerovanie ďalších aktivít Štatistického úradu SR. Prinášame výsledky prieskumov spokojnosti realizovaných v roku 2020 a 2022.

Prieskum spokojnosti používateľov štatistiky s produktmi a službami ŠÚ SR v roku 2022

Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR, 2022 (pdf - 245 kB)

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti zákazníkov s produktmi a službami ŠÚ SR, 2022 (pdf - 340 kB)

Premietnutie relevantných požiadaviek respondentov z prieskumu spokojnosti do plánov činnosti ŠÚ SR na rok 2023 (pdf - 142 kB)


Prieskum spokojnosti používateľov štatistiky s produktmi a službami ŠÚ SR v roku 2020

Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR, 2020 (pdf - 245 kB)

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti zákazníkov s produktmi a službami ŠÚ SR, 2020 (pdf - 340 kB)

Premietnutie relevantných požiadaviek respondentov z prieskumu spokojnosti do plánov činnosti ŠÚ SR na rok 2021 (pdf - 134 kB)


Prieskum spokojnosti s internetovou stránkou ŠÚ SR v roku 2020

V roku 2020 sa uskutočnil prvý online prieskum spokojnosti zákazníkov s internetovou stránkou Štatistického úradu SR. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom dotazníka umiestneného na domovskej stránke Štatistického úradu SR.

Cieľom prieskumu bolo zistiť spokojnosť používateľov s internetovou stránkou štatistického úradu a na základe získaných výsledkov identifikovať oblasti - produkty a služby, v ktorých je potrebné zlepšenie.

 

Dotazník spokojnosti zákazníka s internetovou stránkou ŠÚ SR, 2020 (pdf - 208 kB)

Vyhodnotenie online prieskumu spokojnosti zákazníkov s internetovou stránkou ŠÚ SR, 2020 (pdf - 320 kB)


/wps/portal/ext/aboutus/marketing/survey.of.satisfaction Prieskum spokojnosti Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R8724M4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Marketingové aktivity /Prieskum spokojnosti