Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Plán štatistických činností
Print Mail PDF TW FB WA

Plán štatistických činností

Posledná aktualizácia: 02.04.2024 | Počet zobrazení: 90063

Plán štatistických činností Štatistického úradu SR je prepojený na Marketingový plán Štatistického úradu SR a zabezpečuje naplnenie požiadaviek národných a medzinárodných zákazníkov prostredníctvom hodnototvorných procesov Štatistického úradu SR (produkcia a diseminácia štatistík).

Plán pokrýva štatistické útvary zapojené do hodnototvorného procesu (Makroekonomické štatistiky, Podnikové štatistiky, Sociálne štatistiky a demografia, Poskytovanie štatistických produktov a služieb, Všeobecná metodika a registre) a v rámci útvarov pre každú skupinu produktov obsahuje: hlavné ciele, úlohy pre naplnenie cieľov, termín začiatku a ukončenia každej úlohy, zodpovedné osoby.

Ďalej uvedené dokumenty obsahujú podstatné časti Plánu: ciele a súvisiace termíny/cieľové hodnoty.

Plán štatistických činností Štatistického úradu SR na rok 2024:


/wps/portal/ext/aboutus/key.documents/plans Plán štatistických činností Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R872OU3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Kľúčové dokumenty /Plán štatistických činností