Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Slovensko si pripomína Svetový deň štatistiky 2020
Print Mail PDF TW FB WA

Slovensko si pripomína Svetový deň štatistiky 2020

Posledná aktualizácia: 22.10.2020 | Počet zobrazení: 40167

logo


Svet si v utorok 20. októbra 2020 pripomína Svetový deň štatistiky (SDŠ)  s aktuálnym posolstvom „Spájame svet s údajmi, ktorým môžeme dôverovať“.

Svetový deň štatistiky 2020 má cieľ zvýšiť povedomie laickej i odbornej verejnosti na celom svete o hodnote a význame oficiálnych štatistík, ktoré vytvárajú štatistické inštitúcie. Zároveň sú príležitosťou upozorniť na prínos oficiálnej štatistiky ako dôveryhodného zdroja informácií o sociálno-ekonomickom vývoji pre rozhodnutia prijímané politikmi, podnikmi, ako aj občanmi, v súčasnom rýchlo sa meniacom svete s mnohými informačnými kanálmi.

Ako zdôraznil generálny tajomník OSN A. Gutteres, „nepredvídaná pandémia spojená so šírením koronavírusu zdôraznila potrebu údajov a štatistík a súčasne preukázala, ako môže prepojenie údajov  geopriestorovými informáciami napomôcť pri sledovaní dynamiky rýchlo sa meniacej globálnej situácie.“

Svetový deň štatistiky sa pripomína každý piaty rok na základe rozhodnutia Štatistickej divízie OSN, ostatné roky sa pripomína Európsky štatistický deň.

Štatistický úrad SR podporuje Svetový deň štatistiky viacerými aktivitami:


/wps/portal/ext/aboutus/office.activites/home.aboutus.officeactivities.esd2020 Slovensko si pripomína Svetový deň štatistiky 2020 Z6_VLP8BB1A00HIE0QLSFFATH0GL6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Významné aktivity a udalosti /Svetový deň štatistiky 2020