Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kľúčové dokumenty
Print Mail PDF TW FB WA

Kľúčové dokumenty

Posledná aktualizácia: 18.04.2023 | Počet zobrazení: 107493

Kľúčové dokumenty predstavujú súbor dokumentov, ktoré charakterizujú štatistický úrad na najvyššej riadiacej úrovni – vymedzujú jeho poslanie, pôsobnosť a úlohy, ustanovujú zásady činnosti a vnútornej organizácie úradu, definujú záväzky a zásady v oblasti manažérstva kvality a dokumentujú napĺňanie cieľov v jednotlivých oblastiach činnosti Štatistického úradu SR.


/wps/portal/ext/aboutus/key.documents Kľúčové dokumenty Z6_Q7I8BB1A0OHG00I7JS4R872092 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Kľúčové dokumenty