Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Budovanie životných situácií pre organizáciu Štatistický úrad Slovenskej republiky
Print Mail TW FB WA

Budovanie životných situácií pre organizáciu Štatistický úrad Slovenskej republiky

Posledná aktualizácia: 23.01.2024

Prijímateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava

Kód projektu:
17I01-04-P14-00014

Názov investície/reformy: Investícia č. 01: Lepšie služby pre občanov a podnikateľov

Názov komponentu: Komponent 17: Digitálne Slovensko

Názov projektu:
Budovanie životných situácií pre organizáciu Štatistický úrad Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu:
Slovenská republika

Výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu:
1 270 058,35 €

Dátum účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP:
24.10.2023

Zmluva:
Zmluva

Stručný opis projektu:

Ciel projektu: Vybudovať personálne kapacity pre riadenie prioritných životných situácií.

Aktivity projektu: Oprávnenými činnosťami sú vytvorenie projektového tímu a zmeny biznis, aplikačnej a technologickej architektúry nevyhnutné realizovať pre dosiahnutie cieľa Investície č. 1: Nasadenie eGovernment riešenia 16 komplexných prioritných životných situácií pre občanov a podnikateľov EÚ. Za účelom implementácie predovšetkým nasledovných životných situácií, pričom každá životná situácia je samostatná aktivita: :

  1. Začatie podnikania
  2. Administratívny chod podniku
  3. Úmrtie a dedičské konanie

Informácie o Pláne obnovy a odolnosti SR nájdete na: www.planobnovy.sk
Hypertextový odkaz na webové sídlo vykonávateľa: www.mirri.gov.sk

 /wps/portal/ext/aboutus/plan_obnovy/situation Budovanie životných situácií pre organizáciu Štatistický úrad Slovenskej republiky Z6_VLP8BB1A0G7JD06ANRUAFRQJF5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Čerpanie prostriedkov z EÚ - Plán obnovy a odolnosti SR /Budovanie životných situácií pre ŠÚ SR